Výsledky vyhľadávania pre na nohy

ANTIPO dezinfekčný prípravok na nohy, prostriedok proti poteniu nôh
ANTIPO zasýpací prášok na nohy
ANXIOZITA chorobný stav úzkosti ako príznak mnohých psychoneuróz
ARISTOTELES starogrécky filozof a encyklopedický vedec (polyhistor), najväčší filozof staroveku, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví (384 pred Kr. - 322 pred Kr.)
ATITÚDA držanie tela, postoj, vzťah, názor, baletný postoj na jednej nohe so zanožením druhej nohy ohnutej v kolene
BAHÝĽ slovenský stavebný a strojný inžinier, letecký konštruktér a vynálezca vrtuľníka, dôstojník, autor mnohých patentov (Ján, 1856-1915)
ČONGÁLE dlhé, šmatlavé nohy (nár., pejor.)
ČUNGÁLE dlhé, šmatlavé nohy (nár., pejor.)
FANTÓM napodobenina ľudského tela na výučbu medikov, pocit existencie amputovanej ruky alebo nohy, chýbajúcich orgánov a pod.
HAD beznohý šupinatý plaz