Výsledky vyhľadávania pre na polo ob

A METÀ na spoločný účet (obch.)
A META na spoločný účet (obch.)
AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
ANCIEN RÉGIME absolutistický vládny systém vo Francúzsku pred revolúciou v roku 1789, označenie pre európske zriadenie v 17. a 18. storočí, starý, prežitý spoločenský poriadok vo všeobecnosti
APLIKATÚRA označenie polohy prstov pri hre na hudobné nástroje, prstoklad
APPLE mediálna spoločnosť a hudobné vydavateľstvo
APPLE značka počítača, spoločnosť známa výrobou počítačov Macintosh a digitálnych prehrávačov iPod
ARAVER obchodno-dopravná spoločnosť
ASTROMETRIA odbor astronómie zaoberajúci sa určovaním polôh kozmických objektov, pozičná astronómia