Výsledky vyhľadávania pre na predložka

À LA predložka s nominatívom - na spôsob
AD latinská predložka - k, na
NADO vokalizačná predložka
NADO vokalizovaná predložka
OD predložka viažúca sa na 2. pád
ODO vokalizačná predložka
ODO vokalizovaná predložka
PODO vokalizačná predložka
PODO vokalizovaná predložka
POZA druhotná (sekundárna) predložka