Výsledky vyhľadávania pre na rozbor

ANALYTICKÝ rozborový, rozoberajúci, vzťahujúci sa na analýzu
ANALYTIK odborník v analytike, odborník rozborov, človek, ktorý sa profesionálne zaoberá analyzovaním napr. politickej situácie
ANALÝZA rozklad na jednoduchšie prvky, rozbor, opak syntézy
ANALYZOVAŤ prevádzať analýzu robiť rozbor