Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre na sposob z lat

AGLUTINÍN obranná protilátka v krvnom sére, ktorá spôsobuje zhlukovanie bunkových elementov, krviniek a baktérií
APLIKÁCIA použitie, uplatnenie, upotrebenie, prenesenie poznatkov a skúseností, látková alebo kožená ozdoba na odeve, spôsob použitia niečoho, použitie právnej normy na konkrétny prípad
HYDROTYPIA spôsob získavania farebných obrázkov založený na prenose farbív rozpustných vo vode medzi dvoma vrstvami želatíny (polygr.)
KARBONIZÁCIA uhoľnatenie, zuhoľnatenie, druh fosilizácie, zahrievanie organických látok za neprítomnosti vzduchu, zuhoľňovanie, spôsob odstraňovania celulózových vlákien z vlny
KARCINOGÉN látka spôsobujúca zmeny normálnych buniek na nádorové, kancerogén
KARCINOGÉN látka spôsobujúca zmeny normálnych buniek na nádorové, karcinogénne
KVARTÁCIA spôsob odstraňovania striebra, medi a iných prvkov zo surového zlata použitím kyseliny dusičnej, spôsob získavania priemernej vzorky chemického, geologického, technického materiálu na analýzu, kužeľové štvrtenie
PEKTÓZA pektínová látka nachádzajúca sa v dužinatom ovocí, spôsobuje rôsolovatenie
RSS recombination signal sequences (skr.), sekvencie, ktoré riadia somatickú rekombináciu génových segmentov, čo spôsobuje rôznorodosť protilátok (angl.skr.)
XANTELAZMA žltý pupienok na koži a mihalniciach, spôsobený poruchou látkovej výmeny