Výsledky vyhľadávania pre nabozensky

ADAMI slovenský evanejlický kňaz, náboženský spisovateľ a včelár (Ján Jakub, 1714-1792)
ALELUJA náboženský chválospev
ALES anglický náboženský reformátor
ALGÖVER slovenský evanjelický kňaz, prekladateľ a náboženský publicista (Štefan, 1863-1934)
AMBRÓZI slovenský náboženský spisovateľ (Ján, 1741-1796)
APOLLÓNIOS grécky filozof, predstaviteľ pytagoreizmu, náboženský reformátor (zač. 1. stor. - medzi 96-98)
ARHAT v budhizme náboženský titul uctievaného človeka
ASKETIZMUS odriekanie, zdržanlivý spôsob života, nábožensky alebo filozoficky motivované odmietanie niektorých pôžitkov, askéza
AUGUSTINI slovenský náboženský spisovateľ (Matej, 1695-1753), tiež Augustíni
AUGUSTÍNI slovenský náboženský spisovateľ (Matej, 1695-1753), tiež Ausgustini