Výsledky vyhľadávania pre nadanie

DUCH nadanie
GENIALITA duševná veľkosť, mimoriadne nadanie alebo tvorivé schopnosti
INTELIGENCIA rozumové nadanie
TALENT nadanie, schopnosť
VLOHA nadanie