Výsledky vyhľadávania pre nadb

ABUNDANCIA hojnosť, nadbytok (kniž.)
ABUNDANCIA nadbytok, hojnosť, početnosť (všeob.)
ACIDITA kyslosť roztoku, vyjadruje sa ako hodnota pH, nadbytok kyseliny v žalúdku
ACIDITA nadbytok kyseliny v žalúdku
ACIDÓZA nadbytok obsahu kyslých látok v organizme
ACIDÓZA zvýšenie kyslej reakcie krvi, nadbytok obsahu kyslých látok v organizme
BOHATSTVO komfort, luxus, nadbytok
EPIGASTRIUM nadbruško
GUTÁCIA tzv. slzenie rastlín, keď sa rastlina cez listy zbavuje nadbytočnej vody
KOLOID látka rozptýlená vo forme častíc v druhej látke, ktorá je v nadbytku, drobné častice rozptýlené v kvapaline