Výsledky vyhľadávania pre nadobudat dedicstvo

DEDIŤ nadobúdať dedičstvo
DEDÍTE nadobúdate dedičstvo