Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre nadprírodzený

KULT uctievanie, pripisovanie neprirodzených vlastností, sústava náboženských obradov a slávností na uctievanie boha alebo nadprirodzených bytostí
MAGICKÝ tajomný kúzelný nadprirodzený
ME sumerská podstata bytia, súhrn božských síl, ktoré umožňujú ovládať prírodný aj nadprirodzený svet
MYSTIKA viera v tajomný božský nadprirodzený svet
OKULTIZMUS teória o pôsobení údajných tajomných, neznámych a nadprirodzených síl, viera v duchov a s ňou spojené praktiky