Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre naklon

AFEKCIA náklonnosť, vášeň
ANDROPHILIA androfília, pohlavná náklonnosť k mužom, med.
DÔVERA náklonnosť veriť, viera
DVORIŤ uchádzať sa o náklonnosť ženy
HETEROSEXUALITA pohlavná náklonnosť k opačnému pohlaviu
HOMOSEXUALITA pohlavná náklonnosť k osobám rovnakého pohlavia
INKLINÁCIA sklon, náklonnosť (všeob.)
INKLINOVAŤ tiahnuť k niečomu alebo niekomu, zaujímať sa o niečo alebo niekoho, prejavovať náklonnosť, byť naklonený niečomu alebo niekomu
KLINO predpona z významom naklonený
KURZÍVA druh ležatého písma, mierne nakloneného písma, italika, novinárska próza kratšia ako fejtón, stĺpček