Výsledky vyhľadávania pre nakrucanie

ATELIÉR dielňa najčastejšie umelecká krytý priestor na nakrúcanie filmov
ATELIÉR dielňa umelcov, krytý priestor na nakrúcanie filmov
ATELIÉR dielňa, najčastejšie umelecká, krytý priestor na nakrúcanie filmov
ŠTÚDIO pracovňa, umelecká dielňa, sieň na filmové, televízne alebo rozhlasové nakrúcanie, pokusná, experimentálna scéna