Výsledky vyhľadávania pre namietky

HYPOFORA rečnícky obrat, pri ktorom rečník sám nastoľuje a vzápätí aj vyvracia možné námietky
NAMIETAL dával námietky
NAMIETAŤ mať námietky
NAMIETAŤ protestovať, ohradzovať sa, vyjadrovať nesúhlas, mať námietky, protirečiť
PERSONA GRATA milá, obľúbená, žiaduca osoba, cudzinec, voči ktorému nie sú námietky,