Výsledky vyhľadávania pre napínač sval

TENZOR napínač (sval), súbor prvkov určujúcich fyzikálnu alebo geometrickú veličinu v konkrétnej súradnicovej sústave
TENZOR sval - napínač (anat.)