Výsledky vyhľadávania pre napi sa po zjedeni

NEZAPI nenapi sa po zjedení niečoho
ZAPI napi sa po zjedení
ZAPIL napil sa po zjedení