Výsledky vyhľadávania pre napoj na c

ABSINTIZMUS chorobná žiadostivosť po alkoholických nápojoch, toxikománia
ACIDKO značka mliečneho nápoja
AIRAN ázijské kyslé mlieko, druh kyslého mlieka, mliečny nápoj
AIRAN kaukazský mliečny nápoj
ALKO alkoholický nápoj (hovor.)
ALKOHOL organická zlúčenina, v ktorej je vodík nahradený hydroxylovou skupinou, lieh, liehovina, všeobecný názov pre etanol, opojný nápoj, liehovina
ALKOHOLIK nadmerný konzument alkoholických nápojov, človek závislý na alkohole
ALKOHOLIZMUS chorobný návyk, závislosť na pití alkoholických nápojov
APERITÍV alkoholický nápoj podávaný pred jedlom na povzbudenie chuti a zlepšenie trávenia
ARCHI mongolský alkoholický nápoj