Výsledky vyhľadávania pre narodny basnik

BARD keltský národný spevák, keltský ľudový básnik bojujúci svojou tvorbou za vznešené ideály, keltský ľudový spevec
BARD keltský národný spevák, u nás básnik národa
BARD národný básnik (kniž.)
FRANCISCI-RIMAVSKÝ slovenský národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej (Ján, 1822-1905)
FRANKO ukrajinský básnik, spisovateľ, dramatik, esejista a literárny kritik, organizátor kultúrneho života, národný buditeľ, politik, historik, etnograf, filozof a prekladateľ (Ivan, 1856-1916)
HNĚVKOVSKÝ český národný buditeľ a básnik (Šebestián, 1770-1847)
HODŽA slovenský spisovateľ (básnik) Štúrovej generácie, národný buditeľ, evanjelický kňaz a jazykovedec (Michal Miloslav, 1811-1870)
HORA český spisovateľ (básnik), prekladateľ a literárny kritik, národný umelec (Josef, 1891-1945)
KLÁCEL český filozof a teológ, publicista a básnik, národný buditeľ, stúpenec Hegelovej filozofie (František Matouš, 1808-1882)
KOSTRA slovenský spisovateľ (básnik), maliar a prekladateľ, národný umelec, laureát štátnej ceny (Ján, 1910-1975)