Výsledky vyhľadávania pre nasa tlac

AUTOGRAFIA prenášanie kresby pretlačou na litografický kameň, grafická technika
CHALKOGRAFIA umelecká grafická technika tlače z hĺbky, pri ktorej sa kresba ryje do medenej tlačovej platne a potom prenáša na papier, (medirytectvo, mediryt)
KOLPORTÉR kamelot, roznášač novín, časopisov a pod., pouličný predajca tlače
LARYNGOFÓN hrdelný mikrofón, do ktorého sa hlas prenáša pritlačením ku hrdlu
SITA naša tlačová agentúra
TASR naša tlačová agentúra