Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre nasyteny uhlovodik na 5 písmen

ALKÁN nasýtený uhľovodík, parafín
ALKÉN nenasýtený uhľovodík s jednou trojitou väzbou medzi atómami uhlíka v otvorenom reťazci
ALKÉN nenasýtený uhľovodík, olefín
ALKÍN nenasýtený uhľovodík s trojitou väzbou
BUTÁN nasýtený plynný uhľovodík, používaný ako palivo a chemická surovina, súčasť zemného plynu a ropy, alkán
CETÁN lineárny nasýtený uhľovodík so šestnástimi atómami uhlíka
DEKÁN lineárny nasýtený uhľovodík s desiatimi atómami uhlíka
DEKAN lineárny nasýtený uhľovodík s desiatimi atómami uhlíka úsek ekliptiky o veľkosti 10° cirkevný hodnostár akademický hodnostár stojaci na čele fakulty
HEXÁN nasýtený uhľovodík so šiestimi atómami uhlíka
NONÁN nasýtený úhľovodík