Výsledky vyhľadávania pre natom

AAVA American Association of Veterinary Anatomists
ANAT anatomický (skr.)
ANAT anatomy (skr.)
ANATOM anatóm, po česky
ANATÓM odborník v anatómii
ANATOMICKÝ týkajúci sa anatómie, tvarom vyhovujúci stavbe ľudského tela
ANTROPOSOCIOLÓGIA sociologická disciplína odvodzujúca sociálne postavenie jedinca od jeho anatomických znakov
ATC Anatomical Therapeutic Chemical Classification System for Human Medicines (skr.)
ATC Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém (skr.)
BICHAT význačný francúzsky anatóm