Výsledky vyhľadávania pre naučný slovnik

ENCYKLOPÉDIA náučný slovník, zborník náuk
LEXIKÓN slovník, najčastejšie náučný, súpis odborných dát, slovná zásoba, lexikum
PSN Příruční slovník naučný (skr.)