Výsledky vyhľadávania pre nauka o cloveku

ANTROPOLÓGIA náuka o človeku, o pôvode, vývoji a zákonitostiach fyzických zmien človeka, o vývoji ľudských plemien, výskum postavenia človeka vo svete, výskum malých, uzavretých systémov
PALEOANTROPOLÓGIA náuka o pravekom človeku