Výsledky vyhľadávania pre nauka o pohyboch organizmov

BIOKINETIKA náuka o pohyboch organizmov
BIOKINETIKA náuka o pohyboch organizmov a zmenách s nimi súvisiacich