Výsledky vyhľadávania pre nauka o svete

ANTROPOLÓGIA náuka o človeku, o pôvode, vývoji a zákonitostiach fyzických zmien človeka, o vývoji ľudských plemien, výskum postavenia človeka vo svete, výskum malých, uzavretých systémov
OPTIKA náuka o svetle, svetelných javoch a prístrojoch,časť prístrojov (najmä šošovky) prepúšťajúca a formujúca svetlo