Výsledky vyhľadávania pre nauka o vedeni lode

MOREPLAVECTVO náuka o vedení lode na mori, nautika, náuka o vedení lodí
NAUTIKA náuka o správnom vedení lode, navigácia