Výsledky vyhľadávania pre nauka o vlastny ch menach

ONOMASTIKA náuka o vlastných menách, onomatológia