Výsledky vyhľadávania pre nauka o vystavbe

POETIKA náuka o výstavbe slovesného diela, náuka o básnickom umení
TEKTONIKA náuka o stavbe a pohyboch zemskej kôry, náuka o vnútornej výstavbe umeleckého diela, umelecké vyjadrenie stavebných konštrukcií a náuka o tom