Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre nauka o ziareni

AKTINOMETRIA náuka skúmajúca slnečné žiarenie dopadajúce na hornú hranicu atmosféry Zeme, jeho zmeny, zemské a atmosferické žiarenie a tepelnú bilanciu našej planéty
RÁDIOCHÉMIA náuka o rádioaktívnych nuklidoch, žiarení a jeho účinkoch na hmotu
RÁDIOLÓGIA náuka o rádioaktívnych látkach a o všetkých druhoch žiarení dôležitých v lekárstve, ich využívaní aj ochrane pred nimi
RÁDIOMETRIA odbor, ktorý sa zaoberá meraním energie prenášanej žiarením, náuka o rádioaktívnych vlastnostiach hornín