Výsledky vyhľadávania pre nauka slov

ASPEKTOLÓGIA náuka o slovesnom vide
GRAMATIKA náuka o pravidlách o obmieňaní slov (jaz.)
KAFILÓGIA náuka o správnej výslovnosti a prednese
METAFYZIKA filozofická náuka o nadzmyslových princípoch bytia, teória východiskových kategórií filozofie
METAPSYCHOLÓGIA náuka o nadzmyslových, okultných javoch, parapsychológia, psychotronika
NÓMIA druhá časť zložených slov s významom 1. správa 2. náuka
NÓMIA druhá časť zložených slov s významom správa alebo náuka
ONOMAZIOLÓGIA náuka o pomenovaní vecí, javov, vzťahov slovami
ORTOFÓNIA náuka o spisovnej výslovnosti hlások
POETIKA náuka o slovesnom umení