Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre navštev

ATTEND navštevovať, po anglicky
BESUCH návšteva, po nemecky
CALL návšteva, po anglicky
HABITUÉ každodenná návšteva, stály hosť
HOSŤ návštevník
HOSTIA návštevníci
CHODILA navštevovala
JOURFIXE deň pevne určený na prijímanie návštev
KASTELÁN správca hradu, sprievodca návštevníkov hradu alebo zámku
METROSEXUÁL muž prehnane dbajúci o svoj zovňajšok, pravidelne navštevujúci kaderníka, pedikérku, manikúrku a pod.