Výsledky vyhľadávania pre navigacia

ASTRONAVIGÁCIA letecká navigácia podľa kozmických telies
NAUTIKA náuka o správnom vedení lode, navigácia
RÁDIOLOKÁCIA meranie a určovanie polohy a pohybu telies v priestore pomocou odrazených elektromagnetických vĺn, rádionavigácia
RÁDIONAVIGÁCIA navigácia rádiom