Výsledky vyhľadávania pre navlhč

NAKROP kropaním navlhči
NAKROPIŤ navlhčiť vodou
NAMOČ navlhči
NAMOČIŤ navlhčiť
OLIZLA oblizla, navlhčila jazykom
OVLAŽIŤ navlhčiť
SKROPÍ kropením navlhčí, pokropí
SKROPIŤ kropením navlhčiť
VLHČ navlhčuj