Výsledky vyhľadávania pre nazor iny

EMPIRIZMUS názor považujúci skúsenosť za jediný zdroj poznania
GRAFIKON grafické znázornenie pracovných, komunikačných a iných plánov a ich realizácie
HANCOCK britský spisovateľ, autor populárnovedeckých titulov prezentujúcich rôzne prevratné a kontroverzné názory na dávne dejiny (Graham, *1951)
NEPTUNIZMUS hypotéza o vzniku hornín a celej planéty Zem mechanickými a chemickými pochodmi z vodných roztokov, názor, že všetky horniny vznikli ako morské usadeniny