Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre nazorov

AETIOS grécky doxograf, autor zbierky filozofických názorov, Aetios z Antiochie (okolo 100 po Kr.)
DEBATA rozhovor, verejná diskusia, výmena názorov
DEBATA slovná výmena názorov, rozhovor viacerých osôb
DEMONŠTRÁCIA názorná ukážka, názorný výklad, okázalé vyjadrenie mienky, verejný masový prejav názorov a požiadaviek, sústredenie vojenských síl pri hranici iného štátu na demonštrovanie sily
DIFERENCIA rozdiel, nezhoda, rozpor, rôznosť napr. názorov
DISKUSIA výmena názorov
HERÉZA kacírstvo, hlásanie bludov z hľadiska katolíckej cirkvi, zastávanie názorov odlišných od oficiálnych
HETEROSUGESCIA ovplyvňovanie citov, postojov a názorov bez rozumovej úvahy vonkajším svetom, situáciou, inou osobou
HISTORIOGRAFIA prehľad historického bádania a názorov historikov
IDEOLÓGIA súhrn názorov a teórií zo všetkých oblastí ľudskej činnosti, ktoré zodpovedajú materiálno-ekonomickým podmienkam danej spoločnosti alebo triedy