Výsledky vyhľadávania pre nazov pre hrad

ALKOHOL organická zlúčenina, v ktorej je vodík nahradený hydroxylovou skupinou, lieh, liehovina, všeobecný názov pre etanol, opojný nápoj, liehovina
SEDILE kamenné sedadlo v gotických chrámoch vyhradené pre kňazov