Výsledky vyhľadávania pre neškod

ANTITOXÍN látka zneškodňujúca účinky toxických látok v organizme
ANTITOXÍN zneškodňujúci toxíny
BENÍGNY nezhubný, neškodný, napr. nádor, opak malígneho
BENÍGNY nezhubný, neškodný, opak malígneho
KOMENZÁL neškodný parazit živiaci sa zvyškami potravy hostiteľa
PYROTECHNIKA výroba výbušnín ich používanie a zneškodňovanie
TROJAN neškodne sa tváriaca počítačová aplikácia ktorá je však programom na páchanie škôd sama sa nemnoží