Výsledky vyhľadávania pre nežne ,

AMABILE nežne, ľúbezne, roztomilo (hud.)
AMABILE v hudbe: nežne, ľúbezne, sladko
AMOROSO ľúbezne, nežne, ľúbostne (hud.)
AMOROSO nežne, ľúbezne (hud.)
AMOROSO v hudbe: nežne, milostne, láskyplne, krátka milostná skladba
BUDAJ slovenský politik, jeden z vedúcich predstaviteľov nežnej revolúcie (jeden zo zakladateľov Verejnosti proti násiliu) a bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (Ján, *1952)
GRAZIOSO pôvabne, nežne (hud.)
MARTÝRIUM mučeníctvo, doba veľkých utrpení, neznesiteľné trápenie proletariátu
NEKALENÁ neznečisťovaná, nemútená
TENERO nežne, jemne (hud.)