Výsledky vyhľadávania pre ne menej

AFINÁCIA odstraňovanie menej ušľachtilých kovov zo vzácnych kovov, zjemňovanie vzácnych kovov
ALCHÝMIA stredoveká primitívna až špekulatívna chémia, pokusy o výrobu zlata z menejcenných kovov
ASPOŇ najmenej
BAZÁR obchod s menej kvalitným alebo použitým tovarom, starinárstvo
BAZÁR orientálne trhovisko, väčšie obchodné stredisko, najčastejšie na predaj použitých alebo menej kvalitných predmetov
DENNOCH ničmenej, po nemecky
DETERMINÁCIA obmedzenie, prechod od všeobecnejšieho pojmu k menej všeobecnému pojmu
FEWER menej, po anglicky
HOWBEIT ničmenej, po anglicky
HOWEVER ničmenej, po anglicky