Výsledky vyhľadávania pre ne menej

AFINÁCIA odstraňovanie menej ušľachtilých kovov zo vzácnych kovov, zjemňovanie vzácnych kovov
ALCHÝMIA stredoveká primitívna až špekulatívna chémia, pokusy o výrobu zlata z menejcenných kovov
ASPOŇ najmenej
BAZÁR obchod s menej kvalitným alebo použitým tovarom, starinárstvo
BAZÁR orientálne trhovisko, väčšie obchodné stredisko, najčastejšie na predaj použitých alebo menej kvalitných predmetov
DENNOCH ničmenej, po nemecky
DETERMINÁCIA obmedzenie, prechod od všeobecnejšieho pojmu k menej všeobecnému pojmu
FEWER menej, po anglicky
HOWBEIT ničmenej, po anglicky
HOWEVER ničmenej, po anglicky
INFERIORITA menejcennosť, podradnosť, zaostalosť, podriadenosť
KALUS hojivé pletivo, novoutvorené tkanivo okolo zlomenej kosti (lek.)
KALUS novoutvorené kostné alebo väzivové pletivo v okolí zlomenej kosti, rastlinné pletivo vznikajúce na poranenom mieste dreviny, zával
KOMPENZÁCIA náhrada, odškodnenie, v biológii vyváženie určitého defektu alebo nedostatku, v psychológii prekonanie pocitu menejcennosti
KUBELÍK vynikajúci český husľový virtuóz, významný český dirigent, už menej známy aj ako hudobný skladateľ a huslista (Rafael, 1914-1996)
ĽAHKÝ bez ťažkostí stráviteľný, menej výdatný
LESS menej, po anglicky
MÁLO malé množstvo, neveľa, nízky počet, akomak, troška, pomenej
MEANDER ornament z pravouhlej lomenej čiary
MÉNĚ menej, po česky
MINDER menej, po nemecky
OSTRICA menej hodnotná tráva, planá tráva
PELOTÁŽ menej kvalitná klbková vlna
PERICENTRUM bod na dráhe kozmického telesa obiehajúceho okolo iného kozmického telesa, v ktorom sú obe telesá najmenej vzdialené, bod na dráhe hviezdy, planéty a pod., v ktorom je ústrednému telesu (Zemi, Slnku a pod.) najbližšie
PODRADNÝ menejcenný