Výsledky vyhľadávania pre nebeske teles

ASPEKT poňatie, hľadisko, zreteľ, stanovisko, zorný uhol, dôležitá poloha nebeského telesa voči Slnku, slovesný vid
DEPRESIA uhlová vzdialenosť nebeského telesa pod obzorom (astron.)
GRAVISFÉRA priestor okolo nebeského telesa, sféra aktivity, v ktorej prevláda jeho gravitačné pole
HVIEZDA žiariace nebeské teleso, stálica
KOMÉTA nebeské teleso
KULMINÁCIA vyvrcholenie, vrchol, najvyšší stav, prechod nebeského telesa poludníkom, najvyšší stav vody pri povodni
MESIAC nebeské teleso
OPOZÍCIA postavenie nebeského telesa presne oproti Slnku pri pohľade zo Zeme (astron.)
PERIGEUM bod, v ktorom je nebeské teleso najbližšie k Zemi, opak apogea
PERTURBÁCIA porucha, rušivý vplyv, odchýlka od eliptickej alebo parabolickej dráhy nebeského telesa v dôsledku príťažlivosti planét