Výsledky vyhľadávania pre nedbalo

KULPÓZNY DELIKT trestný čin spáchaný z nedbalosti, porušenia povinnej starostlivosti alebo povinnosti
KULPÓZNYDELIKT tr. čin z nedbalosti
NONŠALANCIA nedbalosť, nevšímavosť s nádychom istej nevšímavosti
NONŠALANTNOSŤ nenútenosť, nedbalosť, neformálnosť, okázalý nedostatok starostlivosti o zovňajšok alebo nedostatok horlivosti