Výsledky vyhľadávania pre nedonose

IMATURITA nezrelosť, nedonosenosť novorodenca
NEDONOSENEC nedonosené dieťa