Výsledky vyhľadávania pre nedostatkovy

ÚZKY PROFIL najslabší článok výroby, zásobovania, služieb a pod., nedostatkový tovar alebo služba
ÚZKYPROFIL nedostatkový tovar