Výsledky vyhľadávania pre neexistu

ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
NEŽIJE zomrel, neexistuje
POVERA viera v niečo neexistujúce
TERTIUM NON DATUR tretia vec neexistuje, tretej možnosti niet
TERTIUMNONDATUR tretia vec neexistuje