Výsledky vyhľadávania pre nekonečnosť

HAH egyptský boh času a nekonečnosti priestoru
HUH egyptský boh priestorovej nekonečnosti
IMENZITA nezmernosť, nekonečnosť, obrovitosť
INFINITIZMUS názor o nekonečnosti sveta, času, priestoru, opak finitizmu
NEOBMEDZENOSŤ nekonečnosť