Výsledky vyhľadávania pre nem skla

ABT nemecký skladateľ
BADELT nemecký hudobný skladateľ (Klaus, *1968)
BACH významný nemecký skladateľ (Johann Sebastian, 1685-1750)
BEETHOVEN nemecký skladateľ viedenskej klasiky flámskeho pôvodu a jeden z najvýznamnejších skladateľov v dejinách hudby (Ludwig van, 1770-1827)
BERGER slovenský hudobný skladateľ filozoficko-meditatívneho typu, muzikológ a filozof hudby, ktorý sa snaží vytvoriť systém hud. teórie adekvátny súčasnému vedeckému mysleniu a ktorý by bol maximálne všeobecný (Roman, *1930)
BIALAS nemecký skladateľ
BIBER český skladateľ a huslista nemeckého pôvodu (Heinrich, 1644-1704)
BLACHER nemecký skladateľ
BOLERO španielsky ľudový tanec, hudobná skladba k nemu, bolerko
BOLLMANN nemecký spevák a skladateľ, priekopník alikvotného spevu (Christian, *1949)