Výsledky vyhľadávania pre nem sochar

AKADEMICKÝ týkajúci sa akadémie, školský, učený, majúci vzdelanie z umeleckej akadémie (napr. akademický sochár), triezvy, čisto teoretický, vzdialený skutočnému životu
ASAM nemecký sochár
BENDL český sochár a rezbár nemeckého pôvodu (Jan Jiří, 1620-1680)
CREMER nemecký sochár
DAUCHER nemecký sochár
MEIT nemecký sochár, predstaviteľ nemeckého renesančného sochárstva
OESER nemecký maliar a sochár, rodák z Bratislavy (Adam Friedrich, 1717-1799)
PARLER nemecko-český architekt, staviteľ, kamenár, sochár a rezbár, tiež Parléř (Peter, 1332/1333-1399)
PARLÉŘ nemecko-český architekt, staviteľ, kamenár, sochár a rezbár, tiež Parler (Petr, 1332/1333-1399)
RAU nemecký sochár