Výsledky vyhľadávania pre nem zenske meno e

ADELE nemecké ženské meno (Adela)
ADELHEID nemecké ženské meno (Adela)
ADELINE nemecké ženské meno (Adelína)
ADOLFINE nemecké ženské meno (Adolfína)
ADRIANE nemecké ženské meno (Adriána)
ALBERTINE nemecké ženské meno (Albertína)
ALBINA nemecké ženské meno (Albína)
ALOISIA nemecké ženské meno (Alojzia)
ALOYSIA nemecké ženské meno (Alojzia)
AMALIE nemecké ženské meno (Amália)