Výsledky vyhľadávania pre nemec na 4

ABAFI-AIGNER maďarský spisovateľ, nakladateľ, knihkupec, historik a entomológ–lepidopterológ nemeckého pôvodu (Lajos, 1840-1909)
ACH nemecký psychológ (Narziss Kaspar, 1871-1946)
ANDREAE nemecký teológ, filozof, básnik, ktorý stelesňuje protestantskú kultúru Nemecka na prechode od renesancie k baroku (Johann Valentin, 1586-1654)
ANTES nemecký filozof, predstaviteľ filozofie náboženstva, religionista - islamista (Peter, *1942)
ASTER nemecký filozof, protivník Husserlovej fenomenológie, pozitivista a gnozeo-logický obnovovateľ nominalizmu v súčasnosti (Ernst von, 1880-1948)
BAUMGARTEN nemecký filozof, nadväzujúci na Ch. Wolffa a Leibniza (Alexander Gottlieb, 1714-1762)
BECK nemecký generál a náčelník generálneho štábu nemeckých ozbrojených síl pred začiatkom druhej svetovej vojny (Ludwig, 1880-1944)
BECKENBAUER nemecký futbalista tréner a manažér prezývaný der Kaiser (cisár) kvôli svojmu skvelému hernému štýlu svojim vodcovským schopnostiam a dominancii na ihrisku (Franz *1945)
BENNER nemecký pedagóg, venuje sa všeobecnej pedagogike a dejinám pedagogiky (Dietrich, *1941)
BIEL nemecký filozof, predstaviteľ nominalizmu (Gabriel, okolo 1425-1495)