Výsledky vyhľadávania pre nemecko-židovský filozof a spisovateľ

HESS nemecko-židovský filozof a spisovateľ, zakladateľ sionizmu v modernom zmysle slova (Moses, 1812-1875)