Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre nemecky filozof na 4

ANDREAE nemecký teológ, filozof, básnik, ktorý stelesňuje protestantskú kultúru Nemecka na prechode od renesancie k baroku (Johann Valentin, 1586-1654)
ANTES nemecký filozof, predstaviteľ filozofie náboženstva, religionista - islamista (Peter, *1942)
ASTER nemecký filozof, protivník Husserlovej fenomenológie, pozitivista a gnozeo-logický obnovovateľ nominalizmu v súčasnosti (Ernst von, 1880-1948)
BAUMGARTEN nemecký filozof, nadväzujúci na Ch. Wolffa a Leibniza (Alexander Gottlieb, 1714-1762)
BIEL nemecký filozof, predstaviteľ nominalizmu (Gabriel, okolo 1425-1495)
BÖHME nemecký filozof, učený obuvník, jedna z ústredných postáv kresťanskej mystiky (Jakob, 1575-1624)
BOLZANO nemecky hovoriaci český matematik a filozof (Bernard, 1781-1848)
CANTOR nemecký filozof matematik, známy ako tvorca modernej teórie množín (Georg Ferdinand, 1845-1918)
DREWERMANN nemecký filozof, teológ, psychoanalytik (Eugen, *1940)
FORSTER nemecký filozof, kritik Kantovho apriorizmu a Jacobiho iracionalizmu, prívrženec teórie spoločenskej zmluvy (Georg, 1754-1794)